මොකක්ද මේ
“Group Exit Day” එක?

ලොක්ඩවුන් එකත් එක්ක අපි මැසේජ් කර කර ගත කරන කාලය 40%න් වැඩි වෙලා කියලා ඔබ දන්නවද?

 

මෙය අපට සෘණාත්මකව බලපාලා අපිට මානසික ආතතිය ඇති කරනවා. විද්වත්තුන් කියන විදිහට “Communication Debt ” කියන එක මේ නිසා වැඩි වෙලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ හින්දා අපිට අපේ පවුලේ අය එක්ක සතුටු සාමිචියේ යෙදෙන, එකට එකතු වෙලා වැඩක් කරන, යාලුවො එක්ක ටිකක් හිනා වෙලා ගත කරන කාලය අහිමි වෙලා ගිහින්.

 

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවන තත්වය උසස් කරන්න කැපවුණු වෙළඳ සන්නාමයක් විදිහට ඔබේ මානසික සුවතාවය වෙනුවෙන් පොඩි හරි පියවරක් ගන්න පුලුවන්නම් අපි ඒක ගොඩක් අගය කොට සළකනවා.

 

අන්න ඒ නිසයි, තව දුරටත් අවශ්‍ය නොවෙන message groups වලින් ඉවත් වෙන්න පුලුවන්නම් ඒක ඔබේ මානසික සුවතාවය වෙනුවෙන් ගන්න පුළුවන් පුංචිම පුංචි පියවරක් ලෙස අපි දකින්නේ.

ඔබත් එකතුවන්න

නිරන්තරයෙන් වෙනස්වන ලෝකය තුළ ඔබේ මනසේ සැහැල්ලුව වෙනුවෙන් “Group Exit Day” වාර්ෂික විශේෂ දිනයක් බවට පත් කිරීම සඳහා ඔබේ අත්සන එකතු කරන්න.

“Group Exit Day” ජාතික අවශ්‍යතාවයක් ලෙස සලකමින් එය නිල වාර්ෂික සැමරුම් දිනයක් බවට පත් කිරීමට සහාය වීමට මම සූදානම්.

Petition Form Sinhala

පුද්ගලයින් 1156 දෙනෙකු අත්සන් තබා ඇත.

විශේෂ වීඩියෝ

+සියලුම විඩියෝ බලන්න.

Play Video
Play Video

Trending on TikTok

Sajee Mohottige on about GED

Play Video

Trending on YouTube

Anushka Udana via Hari TV

Featured Videos

+View all Videos

Play Video

Trending on TikTok

Sajee Mohottige on about GED

Play Video

Trending on YouTube

Anushka Udana via Hari TV

Play Video

Latest News

Explore our latest stories.

Opposition Leader Sajith Premadasa participates in Group Exit Day
3 mins read
Read More
Prime Minister Mahinda Rajapaksa leaves 50 old Whatsapp groups on Group Exit Day
3 mins read
Read More
Community sends proposal to make Group Exit Day an international observence.
3 mins read
Read More

අපත් සමග සම්බන්ධවන්න

ඔබේ අදහස් අපිට කියන්න…

Contact Us Sinhala